Forskarseminarier och konferenser

Seminarier, forskarseminarier och konferenser

Här kan du se institutionens olika öppna seminarier och vilka de riktar sig till.

 • Barn- och ungdomsteoretiska seminariet (BUTS)
  Ett öppet seminarium som riktar sig främst mot forskare, lärare och doktorander vid institutionen, men seminariet är även öppet för andra forskare och doktorander. Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet.
 • Diskursseminarium
  Ett öppet seminarium som riktar sig främst till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet. Om du vill delta kontakta ansvarig för diskursseminariet.
 • Förskoleseminariet, Högre Seminarium, FUFF
  Ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.
 • Seminarier för Kritiska ungdomsstudier (KUS)
  Ett öppet seminarium för alla inom akademin som är intresserade av ungdomsforskning ur något slags maktkritiskt perspektiv. KUS har ofta externa gäster, men om många anmäler intresse för att lägga fram textutkast eller presentera sin forskning prioriteras institutionens doktorander.
 • Fritidshemspedagogiska forskningsseminarium 
  Fokus ligger på barns och personals vardagsliv i fritidshem, utifrån såväl barnperspektiv som barns perspektiv likväl som utifrån samhälleliga, utbildningspolitiska och professionsbaserade perspektiv. Seminariet är ett öppet seminarium som riktar sig till alla som är intresserade av fritidshemspedagogisk forskning, främst forskare, doktorander och lärare inom akademin. Om du vill delta, kontakta ansvarig för seminariet.

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook