Forskarseminarier och konferenser

Seminarier

Här kan du se institutionens olika seminarier och vilka de riktar sig till.

  • Barn- och ungdomsvetenskap: Barn- och ungdomsteoretiska seminariet (BUTS). Ett öppet seminarium som riktar sig främst mot forskare, lärare och doktorander vid institutionen, men seminariet är även öppet för andra forskare och doktorander. Om du vill delta, kontakta ansvarig för högre seminarier inom barn- och ungdomsvetenskap.
  • Diskursseminarie: Ett öppet seminarium som riktar sig främst till forskarstuderande och forskare, vid och utanför Stockholms universitet. Om du vill delta kontakta ansvarig för diskursseminariet.
  • Förskoleseminariet: Ett öppet seminarium som riktar sig främst till lärare, forskare och forskarstuderande vid institutionen. Om du vill delta, kontakta ansvarig för förskoleseminariet.

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook