Förskolebarn klättrar i ett träd.

Vi gläntar på dörren till Förskoledidaktiska rum!

Under en förmiddag inbjuds ni att ta del av det som pågår i Förskoledidaktiska rum med inriktning mot naturvetenskap och hållbar utveckling, en mötesplats mellan förskolefält, förskoleledning, samt förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet.

Fokus på Väder och klimat

I rummet diskuteras och utvecklas frågor kring ett utforskande arbetssätt, detta läsår med fokus på Väder och klimat. Föreläsningar kommer att varvas med nedslag från
förskolefältet såsom: Relationen människa - natur, Ugglans väder och Skiftningar i Skarpnäck.

Vi välkomnar alla som är intresserade av att ta del av vårt arbete kring naturvetenskap och hållbarhetsfrågor och yngre barns utforskande av väder och klimat.

Anmälan görs till följande e-post: johanna.unga@buv.su.se och i samband med det så erhålls länk till zoom.

Ansvarig för Förskoledidaktiska rum är Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning (FUFF) vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV), Stockholms universitet.