Emelie Westberg Bernemyr, BUV. Foto: Sören Andersson, Stockholms universitet

Emelie Westberg Bernemyr, forskarstuderande i förskoledidaktik.

Hur låter det i en förskola? Vilken betydelse och roll har ljud för yngre barns relationer och lekar? Min licentitatavhandling utgår ifrån att jag är intresserad av att teoretiskt undersöka barns relationer till ljud. Huvudsyftet med studien är att utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv (Barad 2003, 2007, 2008) samt stöd i naturvetenskaplig teori (Anderberg et. al 2012; Dawkins 2011; Scholz & Winroth 2011 m.fl) undersöka barns relationer och samhandlingar med ljud i ett ljudutforskande arbete på en förskola (med barn 1-2 år) och vilka didaktiska effekter det får. Kortfattat handlar det om att förstå barns utforskande av ljud som samhandlingar som involverar såväl människor som saker och ting, naturvetenskapliga begrepp och fenomen samt diskurser. Här betraktas ljud som materiellt och som något som deltar aktivt i barns lek och utforskande. Ett ytterligare syfte är att undersöka hur allt i en forskningsprocess hänger samman: forskningsproblem, tidigare forskning, teori, metoder, etik, data, och forskare.

I den här presentationen kommer jag att berätta fram hur klickande ljud, bankande läten, tystnad, arkitektur, underlag, metallock, 1-2åringars kroppar, tankar och fantasier (diskurser) intra-agerar i två specifika hörnor på en förskoleavdelning. Jag kommer att diskutera kring hur de skeenden som uppstår i data (i form av en filmsekvens genererad från pedagogisk praktik) kräver olika agenters delaktighet, producerar särskilda rörelser och kroppspositioner, frambringar specifika etiska aspekter samt gör så att små, små betydelsefulla förändringar uppstår.