Bild_Anna_Palmer_Froskning_pågår

Tema: En förskola på vetenskaplig grund

Så snart programmet är satt och dagen planerad så kommer mer information om vilka föreläsare som kommer att föreläsa, men boka datumet redan nu!

Tid och plats:

Årets Förskoleakademi är framflyttad till den 19 februari 2021.

Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20, Stockholms universitet. Hitta hit.

Program

9.00 Kaffe
9.30-12.15 Miniföreläsningar och moderatorledda samtal på temat förskola på vetenskaplig grund (Vivi Täckholmsalen)
12.15-13.30 Lunch
13.30-15.00 Parallella sessioner med avdelningens forskare utifrån frågan: Vad kan en förskola på vetenskaplig grund vara? (seminarierum, BUV)
15.00-15.30 Avslutande föreläsning: reflektioner ur ett praktikerperspektiv

För mer information kontakta:

Emilie Moberg, lektor, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, BUV.
E-post: emilie.moberg@buv.su.se

Anna Palmer, universitetslektor, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, BUV.
E-post: anna.palmer@buv.su.se

 
Emilie Moberg, BUV
Emilie Moberg, BUV

 

Anna Palmer, BUV
Anna Palmer, BUV