Bild_Anna_Palmer_Froskning_pågår

Årets tema är "En förskola på vetenskaplig grund"

Så snart programmet är satt och dagen planerad så kommer mer information om vilka föreläsare som kommer att föreläsa, men boka datumet redan nu!

Tid och plats:

Den 16 oktober 2020, kl. 9.00 - 17.00, kaffe/te och smörgås från 8.30.

Vivi Täckholmsalen (Q-salen), NPQ-huset, Svante Arrhenius väg 20, Stockholms universitet. Hitta hit.

Program

Kommer att presenteras här så snart det är färdigt.

För mer information kontakta:

Emilie Moberg, lektor, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, BUV.
E-post: emilie.moberg@buv.su.se

Anna Palmer, universitetslektor, avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning, BUV.
E-post: anna.palmer@buv.su.se

 
Emilie Moberg, BUV
Emilie Moberg, BUV

 

Anna Palmer, BUV
Anna Palmer, BUV