Fotograf: Eva Dalin.
Fotograf: Eva Dalin.

Förskoleakademien är den 19 oktober 2018.

Anmälan

Evenemanget kommer att kräva anmälan. Mer information kommer senare.

Program

Uppdateras senare.

Målgrupp

Allmänheten, särskilt personer verksamma i och runt förskolan.

Arrangör

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Mer information kommer.