Foto: Eva Dalin
Foto: Eva Dalin

Anmälan

Evenemanget är nu fullbokat och anmälan är stängd. Det går inte att ställa sig på reservplats.

För dig som inte är anmäld finns möjligheten att gå eftermiddagens föreläsning med Birgitta Hammarström Lewenhagen om förskollärarutbildningens historia, som är öppen för alla, klockan 15.00-16.00 i G-salen. Antal platser är begränsat.

Föreläsning: Från HSB till Stockholms universitet – förskollärarutbildningen i Stockholm firar 80 år (1936-2016)
Tid och plats: kl. 15.00-16.00, G-salen, Svante Arrhenius väg 20C, Frescati.
Föreläsare: Birgitta Hammarström Lewenhagen

Program för dagen

Kl. 08:30-09:00 sker registrering av deltagare utanför G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Svante Arrhenius Väg 20C.
Karta över Frescati, Tunnelbana Universitetet.

Föreläsningar och seminarier

Kl. 09:00-10:00 G-salen:

Välkommen!

Anne-Li Lindgren

kl. 09:00-09:05

Anne-Li Lindgren.
Anne-Li Lindgren.

 

Vad är en akademisk professionsutbildning?

Anna Palmer

kl. 09:05-09:35

Anna Palmer. Photo: Niklas Björling.
Anna Palmer. Foto: Niklas Björling.

 

Kontinuiteter och förändringar: Förskolans vardagsliv via filmer och fotografier i arkiven.

Sofia Grunditz

kl. 09:35-10:00

Sofia Grunditz. Photo: Niklas Björling.
Sofia Grunditz. Foto: Niklas Björling.

 

Paus med fika i Aula Magna

kl. 10.00-10.30 Serveras fika utanför föreläsningssalar i Aula Magna (Obs! byte av lokal).

Plats: Aula Magna, Plan 7, Universitetsvägen 11.

Parallella seminarier: Så här undervisar vi!

Kl. 10.30 - 12.00 Välj ett av fyra parallella seminarier.

Plats: Aula Magna, Universitetsvägen 11, plan 7.
Salarna: Spelbomskan, Mimer, Polstjärnan, Bergsmannen, Kungstenen.

Lärare från fyra olika kurser presenterar sina undervisningsformer med interaktiva moment:

 • Pedagogisk dokumentation – teori och praktik i ett!
  Läroplansteori och pedagogisk dokumentation, 7,5 hp, termin 1
  Lokal: Polstjärnan.
 • Teorier om lärande och individens utveckling
  Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp, temin 2
  Lokal: Bergsmannen.
 • Med fokus på VFU – tradition, förnyelse och vad en förskollärare behöver kunna idag
  30 hp, termin 1, 2, 3, 4 och 6.
  Lokal: Mimer.
 • Barns språkutveckling och meningsskapande
  Förskoledidaktik med inriktning mot språk och kommunikation, 22,5 hp, termin 4
  Lokal: Spelbomskan.

 Se Studiegången för hela Förskollärarprogrammet fr.o.m hösten 2016

Lunchpaus på egen hand

kl. 12:00-13:00.

Tips på lunchställen vid universitetet

Parallella valbara seminarier: ”Forskning och utveckling pågår!”

Kl. 13.00-14.30, Välj ett av fyra valbara seminarier.

Plats: Aula Magna, Universitetsvägen 11, plan 7.
Salarna: Spelbomskan, Mimer, Polstjärnan, Bergsmannen, Kungstenen.

Forskande lärare presenterar sina aktuella projekt på svenska respektive engelska.

Visuella och digitala uttryck och barns frågor

Lokal: Spelbomskan.

Filmetnografi om barns filmpraktik i förskolan

Maria Olsson
 

Maria Olsson. Photo: Niklas Björling.
Maria Olsson. Foto: Niklas Björling.

 

Plattan i mattan - forskning om digitalisering i förskolan

Susanne Kjällander
 

Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.
Susanne Kjällander. Foto: Björn Dalin.

 

Att följa barns frågor i en antropocen tid

Bodil Halvars
 

Bodil Halvars. Photo: Niklas Björling.
Bodil Halvars. Foto: Niklas Björling.

 

Visuell etik - vad är det?

Anne-Li Lindgren
 

Anne-Li Lindgren
Anne-Li Lindgren

 


Nya forskningsperspektiv och utmaningar

Lokal: Bergsmannen.

Hjärnvägar i förskolan: multipla perspektiv på en praktik

Hillevi Lenz Taguchi
 

Hillevi Lenz Taguchi. Photo: Björn Dalin.
Hillevi Lenz Taguchi. Foto: Björn Dalin.

 

Förskoleforskning ur ett relationellt utvecklingssystem perspektiv

Sofia Frankenberg
 

Sofia Frankenberg. Foto: Niklas Björling.
Sofia Frankenberg. Foto: Niklas Björling.

 

Jämställdhetsideal och barns bästa - män i förskola, sexuella övergrepp och en trygg förskola för barn och pedagoger

Christian Eidevald, Helena Bergström, Anna Westberg Broström
 

Christian Eidevald. Photo: Niklas Björling.
Christian Eidevald. Foto: Niklas Björling.

 

 

Att anta multipla verkligheter: etik i relationellt-materiella praktiker

Lokal: Mimer.

Lena Aronsson, Christine ErikssonEmilie Moberg och Teresa Elkin Postila

 

Christine Eriksson. Foto: Niklas Björling.
Christine Eriksson. Foto: Niklas Björling.

 

 

VFU: Tankar om handledning i en föränderlig tid

Lokal: Polstjärnan.

Bibi Cederloo, Birgitta Hammarström Lewenhagen

 

Bibi Cederloo. Foto: Niklas Björling.
Bibi Cederloo. Foto: Niklas Björling.

 

 

Paus med fika, plan 7, Aula Magna

Förflyttning till G-salen, Svante Arrhenius väg 20C

kl. 14.30-15.00, utanför G-salen, Svante Arrhenius väg 20C.

Föreläsning: Från HSB till Stockholms universitet – förskollärarutbildningen i Stockholm firar 80 år (1936-2016)

15.00-16.00, G-salen, Svante Arrhenius väg 20C, Frescati.
Birgitta Hammarström Lewenhagen

Birgitta Hammarström-Lewenhagen. Photo: Niklas Björling.
Birgitta Hammarström-Lewenhagen. Foto: Niklas Björling.

 

Målgrupp

Allmänheten, särskilt personer verksamma i och runt förskolan.

Arrangör

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

(Se tidigare program för Förskoleakademien 2015.)