Spelbomskan

Lokal: Spelbomskan, Aula Magna

Ordförande: Ingrid Engdahl

Vilka redskap för att förstå och arbeta med språklig mångfald erbjuds blivande förskollärare?

Hedda Schönbäck

Det ansvarsfulla mötet. Om omsorgens innebörder i förskolan

Mie Josefson

Lärande för fred och mångfald. Är detta möjligt?

Maria Borgström

Ljud som samarbetspartners. En intra-aktiv studie om yngre barns ljudutforskande i förskolan.

Emelie Westberg Bernemyr

-------------------------

Mimer

Lokal: Mimer, Aula Magna

Ordförande: Anne-Li Lindgren

Hur hög är världens högsta byggnad? Posthumanistisk teori och etik i praktiken.

Anna Palmer

Digitala resurser utmanar synen på lärande och kunskap

Anna Åkerfeldt

Små barns sociala liv på vilan - om det institutionella och individuella i förskolebarndomen

Sofia Grunditz

Policy som praktik, praktik som policy – ett relationellt materiellt perspektiv på förskolans läroplan.

Emelie Moberg

-------------------------

Polstjärnan

Lokal: Polstjärnan, Aula Magna

Ordförande: Hillevi Lenz Taguchi

Hur hanteras sexuella övergrepp i förskolan?

Helena Bergström, Christian Eidevald och Anna Westberg Broström

Att forska tillsammans med barn; Kollaborativa experiment kring relationen mellan röst och plats.

Christine Eriksson

”Att Ramla är att falla: Experimenterande dans med små barn. Ett utforskande av kroppslighet och rörelse i förskolan."

Lovisa Gustafsson

En studie av ett trädprojekt i två förskoleklasser

Bodil Halvars

-------------------------

Kungstenen

Lokal: Kungstenen, Aula Magna

Ordförande: Ingela Elfström

Praxiografisk forskning i förskolan: Neurodidaktiska literacypraktiker i förskolan

Lena Aronsson

Matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet

Johanna Unga

”100 och ett språk” – Ett avhandlingsprojekt i vardande

Ylva Novosel

Plattan i mattan – forskning om digitaliseringen av förskolan

Susanne Kjällander