Disputationer

Disputationer och licentiatseminarium

Här visas kommande disputationer och licentiatseminarium vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Våra forskarämnen är:

Doktorander på BUV:

Våra doktorander forskar dock ibland även inom andra institutioners forskarämnen.

Disputationer inom Samhällsvetenskapliga fakulteten

Aktuella och kommande disputationer inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, i vilken Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ingår.

KONTAKT

Besöksadress
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Postadress
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
SE - 106 91 Stockholm

Faktureringsadress (sve)
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08- 16 20 00 (vxl)
E-post: registrator@buv.su.se

För studentärende kontakta:
Studentexpeditionen
Studie- och karriärvägledare

Centrum för barnkulturforskning

Allmän information:
cbk@barnkultur.su.se

Telefon: 08-163687

www.buv.su.se/cbk
 

Rickard Jonsson. Foto: Niklas Björling.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

Institutionen på Facebook