Ylva Novosel

ylva_novosel_stående_fotograf_niklas_björling.jpg
Ylva Novosel. Fotograf Niklas Björling.

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: 100 och ett språk

"Flerspråkighet i förskolan".

Transspråkandets triptyk - mote en mer inkluderande syn på flerspråkighet i förskolan

Ämne: Förskoledidaktik

Huvudhandledare: Maria Borgström

Handledare: Tomas Saar