Kim Ringmar spikar upp avhandlingen ”Whores, hijabs and heart emojis: affective explorations of aggression against girls online”.

Välkomna att vara med på zoom:

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63649006136