Spikning sker den 23 november kl. 14:30, i entrén till Frescati hagväg 20B.

 

Disputation är den 14 december 2018 13:00 - ca 16:00
Plats: De Geersalen, Geovetenskapens hus, Stockholms universitet.

Fakultetsopponent: Anna Sparrman, Linköpings universitet.
Betygsnämndsledamöter: professor Bengt Jacobsson, Södertörns högskola, docent Barbro Johansson, Göteborgs universitet och professor Mats Trondman, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Suppleant: professor Annika Ullman, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet.
Ordförande: professor Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
Handledare: professor Karin Helander, Stockholms universitet och professor Ann-Christin Cederborg, Stockholms universitet.