Vilan i förskolan 1910-2013. Visuella material och visuell metodologi.

Disputation sker den 7 dec. i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8

Fakultetsopponent:

Docent Katarina Gustafson, Uppsala universitet.

Betygsnämndsledamöter:

Professor Johannes Westberg, Örebro universitet.

Professor Arniika Kuusisto, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Professor Katarina Eriksson Barajas, Linköpings universitet.

Suppleant docent Jenny Wilder, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Handledare:

Professor Anne-Li Lindgren, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Fil.dr Sofia Frankenberg, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.