Gunnel Mohme
Gunnel Mohme

Somali-Swedish girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces

Avhandlingen i fulltext och abstract i publikationsdatabas Diva.

Forskningsprojekt: Somaliesvenska flickors konstruktion av barndom

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap

Forskningsområde: Barn och ungdomar i utsatta livssituationer

Hitta hit: Nordenskiöldssalen, plan 3, Geovetenskapens hus/U, Svante Arrhenius väg 12, Frescati, tunnelbana Universitetet. Karta över Frescati.

Research project: Somali-Swedish girls - The Construction of Childhood within Local and Transnational Spaces

Om avhandlingen: Somaliesvenska flickors konstruktion av barndom

Somalier är nu en av de större migrantgrupperna i Sverige. Avhandlingen studerar en grupp somaliesvenskars erfarenheter där barnen är elever vid en skola med muslimsk profil. Den undersöker hur föräldrar och barn hanterar vardagsutmaningarna med att vara muslim i Sverige och hur relationerna till tidigare landsmän formas och upprätthålls i en transnationell kontext.

Tre studier analyserar skolvalsstrategier, relationer till forna landsmän och andra transnationella praktiker och framtidstankar om yrke och familj hos flickor i årskurs fem.

In English: Childhood construction among Somali-Swedish Girls

Somalis are now one of the larger migrant groups in Sweden. The thesis studies a group of Somali-Swedes where the children are students at a Muslim-profiled school. It explores how parents and children negotiate and manage everyday challenges of being Muslim migrants and how relations to former countrymen are constituted and maintained within transnational social spaces.

Three studies analyse school choice strategies, relations to former countrymen and other transnational practices and how girls in grade five imagine their future professional career and family.

Affisch disputation Gunnel Mohme (1702 Kb)

Doktorand: Gunnel Mohme

Personalpresentation: Gunnel Mohme

Spikning: 23 september 2016.

Disputationen kommer att vara på svenska.

Handledare: Nihad Bunar, Annika Rabo

Opponent: Professor Kerstin von Brömsen (Högskolan Väst)

Betygsnämnd:

  • Docent Åsa Bartholdson, Högskolan Dalarna
  • Docent Kristina Gustafsson, Linnéuniversitetet
  • Docent Rickard Jonsson, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet
  • Reservledamot: Professor Erik Olsson, Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet