Avhandlingsprojekt

Disputation - Sara Andersson_2020-09-21

Sara Andersson är doktorand inom barn- och ungdomsvetenskap med inriktning ungdom i historiskt perspektiv.

Avhandlingens titel: Läsande flickor. Läspolitik och det genomlysta subjektet.

Handledare: Mats BörjessonMagnus Öhrn

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap med inriktning ungdom i historiskt perspektiv.