Lena_Aronsson.png
Lena Aronsson. Foto: Niklas Björling, Stockholms universitet

Lena Aronsson

Om forskningsprojektet:

När förskolan möter neurovetenskap. Kunskapsteoretiska möten i teori och i praktik.

Opponent är professor Sven Persson, Malmö universitet.

Betygsledamöter är professor Guadalupe Francia, Högskolan i Gävle, professor Jan Gustafsson Nyckel, Högskolan Väst och professor Anne-Li Lindgren, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

Ordförande är professor Susanne Garvis, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms universitet.

Efterföljande mingel är på BUV (i och utanför aulan, sal 107), Svante Arrheniusväg 21 A. Husdel 2 (rakt fram i entrén).

Hitta till BUV (google maps)