Fanny Perez Aronsson, Dokotorand BUV

Fanny Pérez Aronsson

Avhandlingens titel: “Do I look white?” Creating community in online safe spaces for racialized youth.

Avhandlingsprojekt

Forskningsprojekt: Ungas identitetsskapande i separatistiska rum på nätet

Handledare: Rickard Jonsson och Tommaso Milani

Ämne: Barn- och ungdomsvetenskap