Christine Eriksson. Fotograf: Niklas Björling.jpg
Christine Eriksson.
Fotograf: Niklas Björling.

Christine Eriksson disputerar med avhandlingen:

A preschool that brings children into public spaces. Onto-epistemological research methods of vocal strolls, metaphors, mappings and preschool displacements

Akademisk avhandling för avläggande av filosofie doktorsexamen i förskoledidaktik vid Stockholms universitet.

Opponent är professor Maggie MacLure, Manchester Metropolitan University.

Ordförande är professor Arniika Kuusisto, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet.

Intervju med Christine Eriksson - En förskola som tar barn in i publika platser.