Lina Lundström.JPG
Lina Lundström, BUV

Doktorand: Lina Lundström, BUV.

Opponent: David Wästerfors, professor, sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Handledare: Anna Lund, docent, Sociologiska institutionen, SU och David Cardell, fil.dr.

Att göra vänskap - En kultursociologisk analys av högstadieelevers sociala relationer

”Den värsta dagen är ensamhet, det är det värsta som finns, vi människor är konstruerade så”, säger Ted som är högstadieelev på en skola i Stockholm.
 
I skolan pågår två projekt. Ett relationsprojekt och ett kunskapsprojekt och båda är viktiga. Men att ha en vän är helt enkelt meningen med skolan. Eleverna är med och formar vilken vänskap som är möjlig. Idealbilden om vänskap som jämlik och fritt vald är komplicerad. Vad är en autentisk vänskap? Hur görs den? Vilka ideal används? Hur kan detta ideal användas till att utesluta någon? Hur strukturerar skolan som organisatoriskt, fysiskt och kulturellt rum vänskap? Att göra vänskap handlar om vänskapens drama.

Ladda ner avhandlingen via länken: Lina Lundström: Att göra vänskap - En kultursociologisk analys av högstadieelevers social relationer.

Länk till zoommötet för disputationen:

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65749521144

Meeting ID: 657 4952 1144

 

Din videokamera kommer automatiskt vara avstängd och ska så vara under hela disputationen.

I disputationsaktens sista del kan åhörarna ställa frågor till doktoranden.

Om du har en fråga markerar du det genom att klicka på ”Raise hand” eller att informera värd (host eller co-host) via chat.

 

Installera Zoom

Om du redan har installerat Zoom är det bara att följa instruktionerna på skärmen.
Du kan även följa disputationen utan att ladda ned Zoom-applikationen. Välj då avbryt och följ den finstilta länken Join from your browser längst ner på dialogsidan, och ange möteslänken. Om inte länken fungerar med din vanliga webbläsare, pröva att öppna den i en annan webbläsare, t.ex. Chrome.

Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.

Zoom för anställda och studenter vid Stockholms universitet

På SUA-datorer (anslutna till Arbetsplatstjänsten) finns Zoom att ladda ner via Software Center (PC) eller Self Service (Mac). Instruktioner för detta finns i Serviceportalen.
Installera/avinstallera program från Software Center
Installera programvaror via Self Service på macOS