Sandra_Karlsson_Fotograf_Niklas_Björling

Sandra Karlsson, doktorand.

Avhandlingsprojekt

Avhandlingens arbetstitel: Barns levda rättigheter och vardagspolitik - det svenska asylmottagandet av barnfamiljer.

HuvudhandledareMats Trondman

HandledareNihad Bunar

Extern läsare: Bengt Sandin, Tema barn

Intern läsare: Danielle Ekman Ladru, BUV

Texter finns att få innan seminariet - hör av dig via mail till Sandra Karlsson

ÄmneBarn- och ungdomsvetenskap, ungdomar, etnicitet och migration

ForskningsområdeBarn- och ungdomar i utsatta livssituationer

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65500053006