Programmet för dagen är inte helt färdigt, men traditionsenligt inleder prefekten vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med tal. Sedan fortsätter talarare från de båda programmen. Minglet efteråt hålls utanför Aulan, där serveras snacks och alkoholfri cider.

OBS! De av er studenter som vill ta gruppfoto på klassen, förbered er själva med mobiler eller egen kamera. Insitutionen tar inga gruppbilder, pga att tillstånd då måste erhållas från varje enskild person.

 

Plats: Aula Magna, höger
Tid: 15:30 - 17:00, Mingel: 17:00 - 18:00