Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen anordnar en avslutningshögtid på Förskollärarprogrammet och Grundlärarprogrammet - fritidshem.

När: Torsdag den 7 juni 2018
Preliminär tid: kl. 15.30–17.00,
med möjlighet till fortsatt mingel efteråt fram till kl. 18.00
Plats: Aula Magna Höger

Examensbevis

Program

Talare under avslutningshögtiden

Rickard Jonsson, professor och föreståndare på avd. för barn- och ungdomsvetenskap.

Anna-Lena Ljusberg, programansvarig för grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, studierektor och universitetslektor vid avd. för barn- och ungdomsvetenskap.

Anna Palmer, universitetslektor, docent och föreståndare vid avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Maria Pemsel, högskoleadjunkt i musikdidaktik på Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Katarina Fischerström Cook – student på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem.

Alumngruppen vid BUV, Gudrun Hellström, adjungerad adjunkt vid avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning samt Annika Flick, adjunkt på avd. för barn- och ungdomsvetenskap.


Konferencier: Mie Josefson, universitetsadjunkt vid avd. för förskollärarutbildning och förskoleforskning.

Anmälan

Endast för anmälda studenter. Inbjudan har skickats ut till alla studenter som läser sista terminen på programmen våren 2018.

Anmäl dig senast den 27/5

OBS! De av er studenter som vill ta gruppfoto på klassen, förbered er själva med mobiler eller egen kamera. Insitutionen tar inga gruppbilder, pga att tillstånd då måste erhållas från varje enskild person.

Läs mer

Håll kontakten och ta del av evenemang – Gå med i Alumngruppen BUV

Studentråd BUV på facebook