2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med syfte och centralt innehåll. Denna fjärde del ska tillsammans med läroplanens första och andra del vara utgångspunkt för undervisningen i fritidshemmet, den ska styra fritidshemmets verksamhet.

Magnus Söderman, undervisningsråd.

Linnéa Holmberg

Linnéa Holmberg, lektor vid Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen och studenter på grundlärarprogrammet för arbete i fritidshem.

Tillsammans ger de sin syn på del fyra i Lgr 11 utifrån sina olika positioner.

Anmälan till BUV Alumnevent - Del 4 i Lgr 11

Kontakt: alumn@buv.su.se.