CANCELED!

----------------------------------------------------------

School visit Johan Skytteskolan 3:30 pm-5:30 pm
We visit one of Stockholm’s most modern schools, to explore a different school environment. Johan Skytteskolan is structured with residences instead of classical classrooms, which provide good conditions for modern pedagogy and to meet different individuals’ needs and ensure the safety of the pupils. The environment is also designed to give increased flexibility for future needs. The Headmaster, Stig Gisslén, is inviting us on a tour. We finish with a conversation about the meaning of the school environment for the pupils’ well-being and reaching of goals.

Registrer

Johan Skytteskolans skolgård i maj 2016
Johan Skytteskolans skolgård i maj 2016.

INSTÄLLT!
Vi besöker en av Stockholms modernaste skola för att ta del av skolans lite annorlunda skolmiljö. Skolan är uppbyggd med hemvister istället för klassiska klassrum. Det ger goda förutsättningar för modern pedagogik och för att möta olika individers behov och säkerställa elevernas trygghet. Miljön är även designad för att ge en ökad flexibilitet inför framtida behov.

Stig Gisslén, rektor vid Johan Skytteskolan bjuder oss på en rundtur i en annorlunda skolmiljö och vi avslutar med ett samtal om skolmiljöns betydelse för elevernas trivsel och måluppfyllelse.