unicef logga

Welcome to BUV Alumnevent

International Café - Study visit to UNICEF Sweden

October 23, p.m. 15:30-17:00, UNICEF, St. Eriksgatan 46, entrance C

We visit UNICEF and meet Mikael Blixt, project manager for school and sports. 

Presentation of the organization's work in Sweden to children of the world. Take the opportunity to meet exchange students in teacher education pedagogy.

Coffee is included in the visit.

Välkommen till BUV Alumnevent

Internationellt Café - Ett studiebesök hos UNICEF i Sverige

23 oktober, kl. 15:30-17:00, UNICEF, S:t Eriksgatan 46, ingång C.

Vi besöker UNICEF och träffar Mikael Blixt, projektledare skola och idrott.

Presentation av organisationens arbete i Sverige för världens barn. Passa på att träffa utbytesstudenter inom lärarutbildning pedagogik.

Fika ingår i besöket.

---------------------------------------------------------

Resumé (in English)

Internationellt café_Unicef 191023.JPG

Mikael Blixt showed us a commercial about UNICEF. It ended with different voices asking the viewer: 
“Will you stand with us?”
-    UNICEF works with the fundamental right to have a childhood. Not only to survive to become an adult. But to have a childhood worth the name, says Mikael.
Unicef works for child participation in society and to raise awareness about the Convention on the Rights of the Child (CRC). In 2008, 1 out of 5 children between the ages of 10 and 14 in Sweden had knowledge about the CRC, and in 2018, that number had increased to 2 out of 5. The first step to child participation is to know your rights. 
The participants of the café/study visit were from, among others, Spain, USA, Hungary, Germany, and Sweden. They have all noticed a proliferation of knowledge among children of their rights in general and of the CRC.
Tasty “fika” was served, enjoyed with many conversations about this specific topic. The participants compared their experiences as children in their respective countries with how things look today, and also about how they came in contact, as children, with terms such as children’s rights, the child convention/CRC, and children’s organizations during their studies at Stockholm university.

The child convention will become law in Sweden

The conversation continued after the whole group gathered around the table. In January, the child convention will become law in Sweden. We are not the first country to implement it, nor the last, but how will it work in Sweden is for the future to tell. Even if we have examples close to us, like Norway, it is difficult to tell how it will turn out, says Mikael. The participants talked about how the culture in their countries are in relation to the CRC. For example, whether children are expected to have a prominent role in society, or what the views are on corporal punishment.
After the fika, the mood in the room lightened up despite the serious subject that engaged the participants. Or perhaps that is exactly why. It felt good to be able to laugh together.
Mikael points out with emphasis that “the CRC is indivisible and must be seen as a whole. And that it has to be discussed as a whole”. You cannot take one article at a time to answer one question.

Internationellt café_Mikael_Unicef_191023.JPG

He closes with thanking the participants for coming. And that they now can be proud of having more knowledge of the CRC than most people. Many children lack a safe adult to turn to, and the participants, with their knowledge, can perhaps become such a safe adult and make all the difference for a child.

Gudrun Hellström

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mikael Blixt visade en reklamfilm om UNICEF. Den avslutades med att olika röster frågar tittaren: 
”Will you stand with us?”
-    UNICEF works with the fundamental right to have a childhood. Not only to survive to become an adult. But to have a childhood worth the name, says Mikael.

Deltagarna på caféet/studiebesöket är bland annat från Spanien, USA, Ungern, Tyskland och Sverige och vittnar om en stor spridning om barns kunskaper om ”their rights in general and the CRC”. 
Mumsigt fika med en hel del samtal om just detta. Deltagarna jämför sina egna erfarenheter som barn i sina respektive länder och hur det ser ut i dag. Men också om hur de kommit i kontakt med begrepp som barns rättigheter, barnkonventionen/CRC och barnrättsorganisationer under utbildningen på SU.

Barnkonventionen lag i Sverige

Internationellt Café_Unicef_191023.JPG

Ett samtal som sedan fortsätter runt bordet när vi åter samlas. I januari blir barnkonventionen lag i Sverige. Vi är ingalunda först, inte heller sist, men hur den kommer att fungera i Sverige är skrivet i framtiden. Även om vi har exempel nära oss, i tex Norge, är det svårt att veta hur det blir, säger Mikael. Deltagarna pratar om hur starkt kulturen i deras länder är i relation till CRC. Tex om barn förväntas ta plats eller hur det ser ut med barnaga. 
Efter fikat blir det lite uppsluppet trots det allvarliga ämnet som engagerar deltagarna. Eller kanske just därför. Det känns skönt att få skratta lite tillsammans. Mikael poängterar med emfas att “the CRC is indivisible and must be seen as a whole. And that it has to be discussed as a whole”. Man kan inte ta en artikel i taget för att få ett svar på en fråga. 

Internationellt café 191023_Unicef.JPG

Han avslutar med att tacka deltagarna för att de kommit. Och att de nu kan vara stolta över att ha mer kunskap om CRC än de flesta.  Många barn saknar en trygg vuxen att vända sig till och att deltagarna nu med sin kunskap kanske kan komma att bli en sådan trygg vuxen som gör hela skillnaden för ett barn. 

Alla får nyckelband.

-    Please, get your self unicef-ifyed!

Spanjorerna tar en gruppbild. Alla verkar nöjda och kan nu verka för att för barns rättigheter med bättre kunskap om CRC. 

Alumngänget, Gudrun Hellström