Accelerator: Johanna Gustafsson Fürst - Graft the Words, Whip My Tongue

Showing of Accelerator by Johanna Gustafsson Fürst together with BUV’s art students. Relations as artistic expression, exhibition, and workshop.

Johanna Gustafsson Fürst lives and works in Stockholm. She has an MFA from the Royal Institute of Fine Arts in Stockholm (2003) and works as an associate professor at Konstfack. Johanna’s artistic expression happens through text, sculptural collages, and performance and place-specific installations. Her art is based on surveys of how political and social systems express themselves in our everyday life and how they affect our relations.
The word “relations” starts off the afternoon’s alumni event with a guided tour of Johanna Gustafsson Fürst’s exhibition at Accelerator. Thereafter, we continue to “Stallet” where we - under the direction of lecturer and art teacher at the Department of Humanities and Social Sciences Education and together with art students from the Teacher Education Programme for Primary School - work together with artistic expression in the spirit of Johanna Gustafsson Fürst.

Gathering: Entrance to Accelerator.

NOTE! In english.

Contact: alumn@buv.su.se.

------------------------------------------

Swedish:

Johanna Gustafsson Fürst bor och arbetar i Stockholm. Hon innehar en Master of Fine Arts (2003) från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm och är verksam som lektor på Konstfack. Johannas konstnärliga uttryck sker både genom text, skulpturala collage, performance och platsspecifika installationer och de utgår från undersökningar om hur politiska och sociala system tar sig uttryck i vår vardag och hur de påverkar våra relationer.

Johanna Gustafsson Fürst "VOX", 2020. Installationsvy från utställningen "Ympa orden, piska min tung
Johanna Gustafsson Fürst "VOX", 2020. Installationsvy från utställningen "Ympa orden, piska min tunga.

Utifrån begreppet relationer börjar eftermiddagens alumnevent med en guidad visning av Johanna Fürst Gustafsson utställning på Accelerator och fortsätter därefter i Stallet lokaler där vi under ledning av adjunkt och lärare i bild och form vid HSD, tillsammans med bild- och formstudenter från grundlärarprogrammet under eftermiddagen arbeta gemensamt med konstnärliga uttryck i Johanna Gustafsson Fürst anda.

Anmälan är stängd då eventet redan har varit.

Kontakt: alumn@buv.su.se.

From the BUV Alumn visiting:

BUV Alumnevent HT2020
BUV Alumnevent HT 2020.
BUV Alumnevent HT2020, Accelerator
BUV Alumnevent HT2020, Accelerator.
BUV Alumnevent HT2020, Accelerator
BUV Alumnevent HT2020, Accelerator.