2174375-thoughtful-girl-sitting-in-studio_foto_Mostphotos_Gabby_Baldrocco_webb_mindre.jpg

Högkänslighet HSP eller SPS (sensory processing sensitivity) som är den fackliga termen, är ett relativt nytt begrepp som myntades 1996 av Elaine N. Aron, psykoterapeut och forskare. Elaine N. Aron menar att forskningen visar att det finns individer som är mycket uppmärksamma på vad som händer omkring dem och processar informationen på ett djupare plan - på gott och ont. Forskning menar att hela 20 procent av jordens befolkning är högkänsliga.

Fanny Edenroth Cato, PhD vid BUV har i sin avhandling undersökt hur föreställningar om känslighet och highly sensitive person/child (HSP/C) diskuteras och förhandlas genom social interaktion på internet och hur begreppet diskuteras i Sverige. Under kvällen får du ta del av hennes forskning och teser kring högkänslighet bland barn och hur det påverkar deras föräldrar.

Yolanda Hedberg, ledamot i Föreningen för högkänslighet och docent vid KTH är också på plats och berättar om föreningens arbete i Sverige.

AnmälanAnmäl dig till BUV Alumneventet: Högkänslighet - vad innebär det? 

Zoomlänkhttps://stockholmuniversity.zoom.us/j/62000218948

Kontakt: alumn@buv.su.se.