Malena Janson, universitetslektor, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.
En populärvetenskaplig föreläsning om vikten av och rätten till barnkultur samt kulturen som rum och språngbräda för svåra samtal och frågor.

Marie Norén, adjungerande adjunkt på BUV och ateljérista inom Råcksta förskolor berättar om erfarenheter med att arbeta med ateljékultur och barnkultur i förskolan.
Välkomna att tillsammans med Malena Janson och Marie Norén samtala om och dela med er av erfarenheter om kultur från arbete i förskola, skola och fritidshem.  

Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64924022136

Meeting ID: 649 2402 2136

Välkomna!

Du kan också anmäla dig på vår webb:

Anmäl dig till eventet här.

Installera Zoom

Om du vill installera Zoom (www.zoom.us) är det bara att följa instruktionerna på skärmen – observera att det tar en stund och att du förmodligen behöver klicka på möteslänken igen efter installation. Gör därför detta i god tid före mötets början. Klicka sedan på möteslänken.