Malena Janson, universitetslektor, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.
En populärvetenskaplig föreläsning om vikten av och rätten till barnkultur samt kulturen som rum och språngbräda för svåra samtal och frågor.

Marie Norén, adjungerande adjunkt på BUV och ateljérista inom Råcksta förskolor berättar om erfarenheter med att arbeta med ateljékultur och barnkultur i förskolan.
Välkomna att tillsammans med Malena Janson och Marie Norén samtala om och dela med er av erfarenheter om kultur från arbete i förskola, skola och fritidshem.  

Anmälan är stängd då eventet redan har varit.

En kort sammanfattning

Ladda upp en Powerpoint från evenemanget. 

Barnkultur i coronans tid_PowerPopint.pptx (3013 Kb)