Malena Janson, universitetslektor, föreståndare för Centrum för barnkulturforskning.
En populärvetenskaplig föreläsning om vikten av och rätten till barnkultur samt kulturen som rum och språngbräda för svåra samtal och frågor.

Välkomna att tillsammans med Malena Janson samtala om och dela med er av erfarenheter om kultur från just arbete i förskolan under denna märkliga tid.

Anmäl dig till eventet här.