BUV Alumnevent Doktorand berättar om forskning inom förskolefältet.
Doktorand Teresa Elkin Postila berättar om hur det är att doktorera och att forska inom förskolefältet.

 

Funderar du på att studera vidare eller vill ta del om det senaste  inom förskoledidaktik? Då är detta ett event för dig. Våra masterstudenter presenterar sina uppsatser och hur det är att studera till en masterexamen. Du får även chans att ställa frågor och träffas i mindre grupper för samtal och nätverkande. 

Masterstudenter som presenterar sina arbeten:

Dilara Yildirimdemir: ”Som en inre kraft” - En studie om hur förskolepedagoger använder metaforer för att tala om barns självreglering. 

Marianne Gallardo: ”Kritiskt reflektionsarbete inom ett avgränsat digitalt landskap - En konstruktivistisk grundad teori-studie om förskollärares pedagogiska arbete med kritisk digital literacy.

Jonas Gunnäs: "Barnet, förskolläraren och makten." En relation i dilemmat mellan ledarskap och demokrati i förskolans läroplan.

Vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV) ges Masterprogram i förskoledidaktik (120p.)
Programmet vänder sig till förskollärare och lärare men även till studenter med behörighetsgivande studier inom andra samhällsvetenskapliga ämnen. Utbildningen kan tex förbereda för arbete som utredare eller verksamhetsutvecklare hos kommuner och myndigheter.

Programmet är även forskningsförberedande.

Medverkar gör även Åsa Bartholdsson, universitetslektor vid BUV och ansvarig för Masterprogrammet i förskoledidaktik. 

Anmälan är stängd då eventet redan har varit.