Dagliga specialpedagogiska justeringar/arbetssätt och anpassningar i förskolan.

21047164-barn-utflykt. Mostphotos.jpg

En kväll om samarbete mellan förskolan och det specialpedagogiska fältet.

  • Mingel från 17:30.
  • 18:30 Medverkande: forskare från Specialpedagogiska institutionen Eva Siljehag, Hampus Bejnö, Maria Gladh samt  Antonio Rodriguez fd skolledare/ped.ledare och adjunkt från Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  • 19:20 Fika och smörgås.
  • 19:45 Moderatorlett samtal av Gudrun Hellström om samarbete mellan förskola och specialpedagogik.

En del av "Third tuseday/Tredje tisdag".


Anmäl dig till kvällen här!