Forskarteamet i Oregon hos Eric Pakulak mfl. sept. 2015
Forskarteamet i Oregon hos Eric Pakulak mfl. sept. 2015

Kontaktuppgifter

Professor Hillevi Lenz Taguchi, Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen Stockholms universitet, projektledare och personuppgiftsansvarig
E-mail: hjarnvagar.buv@su.se
(E-mail: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se)
Telefon: +46 8 12 07 63 82
Mobil: +46 73 46 12 533

Ledning

Projektet leds av Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskolan, och fil.dr. i lingvistik Tove Gerholm; båda verksamma vid Stockholms universitet.

Medarbetare

Övriga projektmedarbetare (i bokstavsordning). Tryck på namnen för att länkas till personliga hemsidor:

Linnea Bodén, dr. i pedagogiskt arbete, barn- och ungdomsvetenskap

Sofia Frankenberg, dr. i psykologi, barn och ungdomsvetenskap

Teresa Elkin Postila, doktorand förskoledidaktik, barn och ungdomsvetenskap

John Kaneko, doktorand förskoledidaktik, inriktning barns språkutveckling, barn- och ungdomsvetenskap

Susanne Kjällander, dr. i didaktik, barn och ungdomsvetenskap

Petter Kallioinen, Tekniker vid Babylab, Institutionen för lingvistik, SU men även doktorand i kognitionsvetenskap Lunds universitet

Anna Palmer, dr. i pedagogik, barn och ungdomsvetenskap

Signe Tonér, Logoped och doktorand vid Institutionen för lingvistik

Ytterligare logopeder och andra forskningsassistenter tillkommer.

Samarbetspartners

Samarbetspartners för projektet är Linköpings och Lunds universitet (professor Agneta Gulz, LiU, Annika Andersson, Lund) och University of Oregon (professor Helen Neville och hennes forskarteam lett av Eric Pakulak).