Forskning

Seminarier, forskarseminarier och konferenser

Här kan du se institutionens olika seminarieserier och vilka de riktar sig till. Är du intresserad kan du alltid kontakta ansvarig för det seminarium du vill ha mer information om. Se kontaktuppgifter under respektive evenemang.

Seminarieserier och tider för dem finns på Kalender på BUVs webb.

Omslag till bok

Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi

Linnea Bodén och Karin Gunnarsson har utforskat metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori. Boken vänder sig till studenter och forskare som undrar vad det innebär att ställa frågor, konstruera empiri, pröva etiska aspekter, göra en analys och sammanställa svar.

Böcker som är inkedjade i motsats till öppet tillgängliga.

Fortsatt fjärraccess till KB-material

Ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och flera upphovsrättsorganisationer har gjort det möjligt för forskare och studenter på högre nivå att komma åt upphovsrättsligt skyddat material på digital väg, utan att behöva besöka KB eller något annat bibliotek. Avtalen har nu förlängts till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material. Läs mer om fjärracess.

Ann Åberg

BUV firar Ann Åbergs hedersdoktorat

En förkortad version när BUV hyllade Ann Åbergs hedersdoktorat finns nu att se. Även Ann Åberg själv talar. Hyllningstal/föreläsningar av professor Hillevi Lenz Taguchi, docent och universitetslektor Anna Palmer och fil.dr. och universitetslektor Lena Aronsson.

Doktorand Denis Tajic, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Varken förberedelseklass eller vanlig klass är bra för alla nyanlända

Barnnorm och kroppsform - Barnkultursymposiets skrift

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

CBK ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur samt att sprida forskningsresultat. 

Forskningsnyheter