Forskning

Hög kvalitet på forskarutbildning i barn- och ungdomsvetenskap

Forskarutbildningen i barn- och ungdomsvetenskap har utvärderats under våren 2018 av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Utbildningen fick omdömet hög kvalitet, och bland de styrkor som lyfts fram är den starka forskningsmiljön på institutionen. Forskningsmiljön beskrivs som dynamisk och utvecklingsorienterad.

Förskolebarn leker med förskollärare i sandlådan. Foto: Eva Dalin

Inget lärande utan omsorg

Mie Josefson och Christian Eidevald diskuterar omsorg - som är och även fortsättningsvis ska vara en viktig del av förskolans verksamhet. Men vad innebär omsorg i förskolan egentligen?

Susanne Kjällander i San Fransico. Foto: privat

Susanne Kjällander forskar i San Francisco

Susanne Kjällander är under vårterminen 2018 gästforskare på Stanford University, San Francisco. Under sabbatsterminen samarbetar hon med AAA-lab på Graduate School of Education.

Forskningsnyheter

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Kari Trost

Forskningsassistent
Beatrice Chaveroche

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap
Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson