Forskning

Studenter vid Stockholms universitet

Stipendier till lärarstudenter och forskare

Är du lärarstudent eller forskare vid Stockholms universitet kan du ansöka om stipendier från universitetets stipendiestiftelser. Aktuellt nu är Universitetets Donationsstipendier och Folkskoleseminariets minnesfond.

Barnnorm och kroppsform - Barnkultursymposiets skrift

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

CBK ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur samt att sprida forskningsresultat. 

EARLI conference 2020

EARLI SIG 19 conference 2020

Due to the global COVID-19 situation, the EARLI SIG19 conference has been rescheduled from June to November, week 46, to take place 9 - 13 november 2020.

Values, Worldviews and Religions in Education: Changing Realities in the City. European Association for Research on Learning and Instruction. 8-11 June 2020, at Stockholm University, Sweden.

Forskningsnyheter

  • Intervju med Anna Sparrman, professor i barn- och ungdomsvetenskap på BUV. 2020-04-20 Anna Sparrman är ny professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. I hennes forskning förenas teorier om visuell kultur med barn, konsumtion, barnkultur och sexualitet.
  • Förskollärare Ann Åberg utsedd till Hedersdoktor 2020 2020-05-13 Stockholms universitet har utsett Ann Åberg förskollärare, pedagogisk handledare, författare och föreläsare till en av 2020 års hedersdoktorer.
  • Perspektiv i fritidshem, intervju med Linnéa Holmberg 2020-04-08 -    Förmågan att vrida och vända på saker och ting utifrån olika perspektiv är helt central när vi vill inta ett reflekterande förhållningssätt till exempelvis fritidshemslärares yrkesroll, säger Linnéa Holmberg i en intervju. Hon är aktuell med boken Perspektiv i fritidshem och är ny studierektor för grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem.
  • Petra Petersen, försvarade sin avhandling i pedagogik via Zoom 2020-03-24 När Sveriges universitet nu går över till digital undervisning måste även disputationerna skötas via länk. Först ut på Stockholms universitet var Petra Petersen, som försvarade sin avhandling i pedagogik via mötesverktyget Zoom.
Disputationer
Sara Backman Prytz berättar om sin skolforskning

Få förståelse för barnhistoria

Sara Backman Prytz forskning handlar om utbildningshistoria och om barn- och ungdomshistoria. Du som läser till förskollärare vid Stockholms universitet kommer att möta Sara Backman Prytz som lärare.

BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik
Anna Palmer

Studierektor forskarutbildning
Kari Trost

Forskningshandläggare
My Bodell

Institutionen på Facebook