Forskning

Skärmklipp av The Conversation.

Vill du nå ut till en internationell publik?

Du som är forskare vet väl att du kan publicera dina populärvetenskapliga artiklar i The Conversation. Den 10 eller 11 maj erbjuds tillfällen för Training sessions med The Conversation. Du kan också läsa arikeln med några tips att tänka på inför en publicering.

Omslag till bok

Ny bok: Introduktion till postkvalitativ metodologi

Linnea Bodén och Karin Gunnarsson har utforskat metodologiska utmaningar med posthumanistisk teori. Boken vänder sig till studenter och forskare som undrar vad det innebär att ställa frågor, konstruera empiri, pröva etiska aspekter, göra en analys och sammanställa svar.

Böcker som är inkedjade i motsats till öppet tillgängliga.

Fortsatt fjärraccess till KB-material

Ett tillfälligt avtal mellan Kungliga biblioteket (KB) och flera upphovsrättsorganisationer har gjort det möjligt för forskare och studenter på högre nivå att komma åt upphovsrättsligt skyddat material på digital väg, utan att behöva besöka KB eller något annat bibliotek. Avtalen har nu förlängts till 30 juni för böcker och till 30 augusti för bilder och audiovisuellt material. Läs mer om fjärracess.

Ann Åberg

BUV firar Ann Åbergs hedersdoktorat

En förkortad version när BUV hyllade Ann Åbergs hedersdoktorat finns nu att se. Även Ann Åberg själv talar. Hyllningstal/föreläsningar av professor Hillevi Lenz Taguchi, docent och universitetslektor Anna Palmer och fil.dr. och universitetslektor Lena Aronsson.

Doktorand Denis Tajic, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Varken förberedelseklass eller vanlig klass är bra för alla nyanlända

Barnnorm och kroppsform - Barnkultursymposiets skrift

Centrum för barnkulturforsknings skriftserie

CBK ger ut en skriftserie som utkommer med ett nummer varje år på ett särskilt tema. Syftet med skriftserien är att vara ett forum för forskare som sysslar med barnkultur samt att sprida forskningsresultat. 

Seminarier, forskarseminarier och konferenser

Här kan du se institutionens olika seminarieserier och vilka de riktar sig till. Är du intresserad kan du alltid kontakta ansvarig för det seminarium du vill ha mer information om.

Forskningsnyheter

  • Forskning om fritidshemmens roll och framtid 2021-05-06 Anneli Hippinen Ahlgren är aktuell med forskning kring fritidslärarens roll i ett undervisningsperspektiv och hur de lär ut och interagerar med barnen.
  • Experimenterande dans med förskolans yngsta barn 2021-04-29 Hur danspraktiker kan göras möjliga och hur kommer de till uttryck när de allra yngsta barnen i förskolan själva får vara med och experimentera fram dansen. Licentiand Lovisa Gustafsson har undersökt det.
  • Vill du nå ut till en internationell publik med din forskning? 2021-04-21 Du som är forskare vet väl att du kan publicera dina populärvetenskapliga artiklar i The Conversation. Den 10 eller 11 maj erbjuds tillfällen för Training sessions med The Conversation. Du kan också läsa artikeln med några tips att tänka på inför en publicering.
  • BUV firar Ann Åbergs hedersdoktorat 2021-02-15 Den 5 februari firar BUV Ann Åbergs hedersdoktorat på institutionen för barn- och ungdomsvetenskap, där hon föreläst varje termin de senaste 15 åren för förskollärarstuderande och samarbetat med lärare och forskare.
Disputationer
Sara Backman Prytz berättar om sin skolforskning

Få förståelse för barnhistoria

Sara Backman Prytz forskning handlar om utbildningshistoria och om barn- och ungdomshistoria. Du som läser till förskollärare vid Stockholms universitet kommer att möta Sara Backman Prytz som lärare.

BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik
Anna Palmer

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell

Institutionen på Facebook