Forskning

Förskolebarn leker med förskollärare i sandlådan. Foto: Eva Dalin

Inget lärande utan omsorg

Mie Josefson och Christian Eidevald diskuterar omsorg - som är och även fortsättningsvis ska vara en viktig del av förskolans verksamhet. Men vad innebär omsorg i förskolan egentligen?

Susanne Kjällander i San Fransico. Foto: privat

Susanne Kjällander forskar i San Francisco

Susanne Kjällander är under vårterminen 2018 gästforskare på Stanford University, San Francisco. Under sabbatsterminen samarbetar hon med AAA-lab på Graduate School of Education.

Forskningsnyheter

  • Utvärderingen av utbildning på forskarnivå fastställd av UKÄ 2018-06-20 Barn- och ungdomsvetenskap - licentiat- och doktorsexamen får betyget hög kvalitet, det visar beslutet från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som nu är klart.
  • Magnus Öhrn vill gynna det barnkulturella forskningsfältet 2018-06-05 Magnus Öhrn, är föreståndare på Centrum för barnkulturforskning (CBK), universitetslektor och docent i litteraturvetenskap. Han har varit föreståndare på CBK sedan 2016. Här svarar han på frågor om hur det har gått och vad han har för framtidstankar för CBK.
  • Forskningsfokus på förskollärarstudenternas digitala kompetens 2018-06-05 Sedan hösten 2017 pågår ett samarbete mellan SU och Väsby Makerspace, riktat till förskolelärarstudenter inom digital didaktik. Fokus ligger på hur digitalisering ska användas i undervisningen.
  • Ett halvår som ny prefekt - Mats Börjesson 2018-05-09 Mats Börjesson, är ny prefekt på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen från den 1 augusti 2017. Hur har det gått och vad ser han i framtiden för institutionen?
  • Utvärdering av Mentorer i våldsprevention 2018-05-09 Den 5 april släppte Skolverket slutligen utvärdering av Mentorer i våldsprevention (MVP), som är en manualbaserad våldspreventiv metod som genomförs i svenska skolor. Lucas Gottzén och Anna Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har genomfört den kvalitativa delen av studien.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Kari Trost

Forskningsassistent
Beatrice Chaveroche

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap
Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson