Forskning

Konferens: Barn, migration och interation

Barn, migration och integration i en utmanande tid

Projektet Barn, migration och integration (BMI) vid Stockholms universitet bjuder in till konferens den 29 mars 2019. De projektanslutna forskarna deltar och anordnar samtal, föreläsningar och paneler på teman som deras forskning berört.

Andra_män_Red. Lucas_Gottzén_och_Rickard_Jonsson.jpg

Maskulinitet, jämställdhet och normskapande

Antologi om hur det som uppfattas som goda handlingar används för att representera det goda, medan våldsbrott och sexism förklaras som ett verk av andra män. Red. Lucas Gottzén och Richard Jonsson.

Forskningsnyheter

  • Gästprofessor i kvalitet, politik och lärande i tidig barndomsutbildning 2019-01-17 Professor Susanne Garvis är från och med hösten 2018 och ett år framåt gästprofessor på deltid vid BUV. Hon har en bred forskningsinriktning och många internationella kontakter inom fältet Early Childhood Education. Hennes uppgifter under året är att stödja forskare och doktorander och stärka forskningsmiljön vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning.
  • Forskningsdatabasen stängs 2019-01-10 Forskningsdatabasen stängs av den 1 juni 2019 och kommer då inte vara tillgänglig varken för externa eller interna användare. Den fungerar som vanligt till och med den 31 maj. Det går dock inte att lägga in något nytt material under april och maj.
  • Möt våra forskare: Sofia Grunditz 2019-01-07 Med avhandlingen ”Vilan i förskolan 1910-2013. Visuella material och visuell metodologi” sätter Sofia Grunditz ljuset på barnens sovrutiner i ett historiskt perspektiv. Mycket visade sig vara likt mellan då och nu.
  • Nytt nätverk förenar lärarutbildning och neurovetenskap 2018-11-29 Hillevi Lenz Taguchi, professor i barn- och ungdomsvetenskap, har tagit initiativ till nätverket, tillsammans med Håkan Fischer, professor i biologisk psykologi. Ett av syftena är att påverka innehållet i lärarutbildningarna.
  • Ny kurs i professionell handledning 2018-11-29 Ny fortsättningskurs i forskarhandledning för dig som har handlett minst en doktorand till disputation. Genom kollegialt erfarenhetsutbyte får du fördjupa dig i utveckling av ditt professionella förhållningssätt, både i förhållande till doktorander och kollegor. Hur du stimulerar doktoranders utveckling till självständighet och kreativitet med mera.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Kari Trost

Forskningshandläggare
My Bodell

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap
Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson