Forskning

Uppsägning av Elsevier-tidskrifter

Avtalet för tidskrifter med förlaget Elsevier har sagts upp från och med 30 juni. Stockholms universitetsbibliotek guidar hur du som forskare eller student vid Stockholms universitet får tag i artiklar från Elsevier även fortsättningsvis.

Sök stipendier och projektbidrag från Lars Salviusföreningen

Har du författat vetenskapliga texter som kopieras för undervisningsändamål på högskolenivå? Planerar du att genomföra något projekt som i vid mening kan underlätta eller stimulera kommunikationen mellan forskare och allmänhet? Sök stipendium!

Logga UKÄ

Forskarutbildningen får omdömet hög kvalitet

Forskarutbildningen på BUV har utvärderats av Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Utbildningen fick omdömet - Hög kvalitet. Styrkor som lyfts fram är en stark, dynamisk och utvecklingsorienterad forskningsmiljön.

Forskningsnyheter

  • Ingen tid för elever att öva i ämnet idrott och hälsa 2018-09-04 Till skillnad mot andra ämnen erbjuder idrott och hälsa ingen tid för eleverna att träna och öva. Eleverna ska prestera här och nu, konstaterar Madeleine Wiker, Karlstads universitet som har forskat om elevernas upplevelser av ämnet idrott och hälsa i skolan.
  • Forskardagarna 2018 2018-09-03 Nyfikenhet kan förändra världen. Forskning spränger gränserna för det vi vet och kan hjälpa oss att se världen på nya sätt. Vad skulle du vilja att forskningen löser? Välkommen till Stockholms universitet och Forskardagarna 2018, den 2-3 oktober i Aula Magna!
  • Anna Ambrose kritiserar det fria skolvalet i Aftonbladet 2018-08-29 Anna Ambrose, som disputerat vid BUV, skriver tillsammans med Lärarförbundets ordförande en skarp debattartikel i Aftonbladet om det fria skolvalet.
Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen
Kari Trost

Forskningsassistent
Beatrice Chaveroche

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i Barn- och ungdomsvetenskap
Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson