BUVs Forskarutbildningsdag 2018
BUV:s forskarutbildningsdag.

Här finns information om forskarna på Barn- och ungdomsvetenskapliga insitutionen. Under profilsidorna finns deras CV, nyckelord kring forskning, undervisning och publikationer.

Forskarna är uppdelade efter avdelning/forskningsområde:

Se också intervjuer och föreläsningar av och med BUVs forskare.

Tips och råd till blivande doktorander

Är du intresserad av att doktorera? Läs våra disputanters och forskares tankar och tips inför att disputera och forska.
Tips till blivande doktorander från Christine Eriksson och Ylva Lorentzon.