Våra forskare

Våra forskare

Här kan du få olika information om våra forskare såsom publikationer, CV, nyckelord kring forskning, undervisning och publikationer. Forskarna är uppdelade efter avdelning/forskningsområde.

Intervjuer och föreläsningar med våra anställda.

Barn- och ungdomsvetenskap
Barnkultur
Fritidspedagogik
Förskoledidaktik

På denna sida ser du endast forskare och doktorander, för presentation av all personal, se presentationer av medarbetare.

Nihad Bunar. Foto: Eva Dalin.

Intervjuer och föreläsningar

Läs intervjuer och se föreläsningar med våra lärare och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Studierektor forskarutbildningen

Kari Trost

Forskningsassistent

Beatrice Chaveroche

Föreståndare Barn- och ungdomsvetenskap

Rickard Jonsson

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik

Lucas Gottzén

Föreståndare Förskoledidaktik
Anna Palmer

Programansvarig Masterprogram i förskoledidaktik
Åsa Bartholdsson