Christine Eriksson
Christine Eriksson, doktorand och lektor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Christine Erikssons tips

  1. Lyd tidigare disputerande kollegors tips som i efterhand önskade att de hade läst mer – ta tillfället i akt och verkligen läs mycket. Jag har läst och läst och läst.
  2. Samtidigt är det viktigt att forskning inte bara handlar om läsande, utan om att aktivt göra något eller förändra något. Jag vill uppmuntra fler doktorander inom pedagogiska och didaktiska områden att utföra mer kollaborativa och experimenterande studier som strävar mot att tillsammans med pedagoger och barn utveckla den pedagogiska institutionen till att delta i skapandet av vårt hållbara sociala samhälle.

 

 

Ylva Lorentzon
Ylva Lorentzon, universitetslektor och forskare, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Ylva Lorentzons tips 

  1. Du ska inte doktorera om du inte på djupet känner att du verkligen vill. Det kostar ett enormt engagemang och tid, och det är ett stålbad att gå igenom. Det som har hjälpt mig är att jag är i grund och botten tycker att det är så väldigt roligt. Det är en process som sväljer en hel. Känn att det verkligen är något du vill.
     
  2. Har du tur att ha ett helt doktorandkollegium – använd ditt kollegium! Prata med andra doktorander om hur de har gjort och hur de har tänkt. Det stödet av att inte vara ensam om den här konstiga situationen att vara doktorand, det har varit ovärderligt för mig. Ta stöd av dina kollegier.
     
  3. Lär dig att hantera att både forska, undervisa och läsa kurser samtidigt. Det är väldigt svårt. Hjärnan fungerar på olika vis i de olika delarna. Det kan behövas hjälp att lägga en plan, för att få en bra balans i det. Ta hjälp att strukturera tiden. Man måste vara sin egen projektledare, år ut och år in.