Doktorander inom barn- och ungdomsvetenskap

Doktorander inom Barn - och ungdomsvetenskap

Nadja Nieminen Mänty, doktorand, BUV. Fotograf Niklas Björling, Stockholms universitet.

Nadja Nieminen Mänty

Nadja Nieminen Mänty är doktorand i barn- och ungdomsvetenskap och arbetar vid barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen sedan 2011. Hennes avhandlingsprojekt Identitetens språk – styrningsdilemman i svensk nationell minoritetspolitik tar avstamp i Sveriges erkännande av fem nationella minoritetsspråk och belyser hur barn och ungdomar involveras i mer eller mindre politiska praktiker.

Martina Wiksten__01_mindre_kvadrat.jpg

Martina Wiksten

Mitt avhandlingsprojekt är en del av Humor på allvar: Makt och motstånd i multietniska utbildningskontexter,  tillsammans med Rickard Jonsson och Anna Gradin Franzén. Inom ramen för projektet har jag ett särskilt fokus på humor som ett disciplineringsverktyg och som retorisk resurs för identitetsskapanden. Jag intresserar mig för sociala kategorier och makt, såsom klass, kön och etnicitet.

Disputationer
BUV_Forskare_ Mie_Josefson. Foto_Mats Edman.jpg

Intervjuer och föreläsningar

Om forskning av lärare, doktorander och forskare.

KONTAKT

Prefekt och forskningsansvarig
Mats Börjesson
prefekt@buv.su.se

Föreståndare avdelningen Barn- och ungdomsvetenskap
Rickard Jonsson

Föreståndare avdelningen Förskoledidaktik

Arniika Kuusisto

Studierektor forskarutbildning
Anna Westberg Broström

Forskningshandläggare
My Bodell