Skolverket har släppt utvärdering av Mentorer i våldsprevention (MVP), som är en manualbaserad våldspreventiv metod som genomförs i svenska skolor. Kortfattat resultat: små men positiva förändringar, en hel del utmaningar när programmet ska genomföras, och god potential. 

Metoden har utvärderats i en sammanhållen effekt- och processutvärdering av ett team av forskare från Mälardalens högskola, Stockholms universitet och Örebro universitet. Lucas Gottzén och Anna Franzén, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har genomfört den kvalitativa delen av studien. För att läsa mer om metoden och utvärderingen se - Skolverket/publikationer.

Ladda ner utvärderingen som PDF (223 KB)