Foto: Orasis
Foto: Orasis

Våra forskarutbildningsämnen

Utbildningens upplägg

Forskarutbildningen innebär fyra respektive två års heltidsstudier. Det ingår vetenskapligt arbete såväl som obligatoriska och valfria kurser. I allmänhet bedrivs studierna på heltid men man kan också bedriva dem på halvtid. Fyra års heltidsstudier leder fram till en doktorsexamen och två års heltidsstudier till en licentiatexamen. Studierna består av ett grundligt och ofta krävande kunskapsinhämtande, som bygger på självstudier med handledning, deltagande i seminarier och kurser. I slutet av utbildningen lägger forskarstudenten fram ett vetenskapligt arbete och försvarar detta offentligt.

Handledning och forskningsseminarier

När du har antagits till forskarutbildningen utses en huvudhandledare och en biträdande handledare. Studiegången planerar du tillsammans med dina handledare. Av handledarna får du bland annat hjälp med att formulera frågeställningar, planera undersökningar, ventilera idéer, diskutera metodfrågor och planera vilka kurser du bör läsa. I början av varje hösttermin ska en individuell skriftlig studieplan (se Studieplaner) göras upp i samråd med handledaren där ni planerar och följer upp din utbildning. Det finns då också möjlighet att samtala och få råd kring studierna och fortsättningen med studierektor för forskarutbildningen. Som forskarstuderande förväntas du också presentera ditt avhandlingsarbete och planeringen inför detta vid forskningsseminarier. Dessa är tänkta att ge tillfälle till diskussion, granskning och råd genom konstruktiva synpunkter från de andra doktoranderna och disputerade forskare.

Ansökan och antagning

Utlysning av doktorandtjänster och antagning till forskarutbildning sker i mån av resurser två gånger per år, med sista ansökningsdag den 1 maj respektive den 1 december. Utlysningar och blanketter för att söka finns på sidan för Lediga anställningar minst två veckor före sista ansökningsdag.

Om du funderar på att söka till forskarutbildningen rekommenderar vi att du först tar del av studieplaner för utbildningen. Där beskriver vi bland annat utbildningens mål och upplägg. Där kan du också läsa om vad som krävs för att vara behörig till utbildningen och kriterierna för urval vid antagning.
Beslut om antagning fattas av prefekten vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Finansiering

Forskarutbildningen kan finansieras på flera sätt bland annat genom att du blir anställd som doktorand vid institutionen. Antalet doktorandanställningar är dock begränsade. Du kan också finansiera forskarstudierna på andra sätt, till exempel genom att söka externa anslag att anställas på. Om du inte har någon finansiering för den tid som forskarutbildningen pågår, normalt fyra år, antas du vanligen inte som doktorand vid institutionen.

Doktorandråd vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Läs mer om Barn- och ungdomsvetenskapliga doktorandrådet vid Stockholms universitets studentkår (SUS), samt om studentkår & studentinflytande vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Disputation

Disputationen är den akademiska akt där du som doktorand försvarar din doktorsavhandling inför en opponent. Närvarar gör också en betygsnämnd och publik. 

Utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet, inklusive länk "Disputera vid Stockholms universitet".

Institutionens lathund inför disputation kan fås av studierektor när det är sex månader kvar till disputation.

Riktlinjer för disputation vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (301 Kb)

Kurser

Kurshemsidor för forskarutbildningskurser vid BUV

Mer information

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har interna sidor på Mondo: BUV, FUFF och BUVA. Här presenteras bland annat möten och interna forskningsseminarier.

Kontakt

Studierektor för utbildning på forskarnivå        

Kari Trost

 

 

Kursadministratör

Beatrice Chaveroche