I vår studie beskriver samtliga förskolechefer att avstängning främst drabbar redan utsatta barn som är i stort behov av förskoleverksamhet, skriver forskarna Sevim Celepli och Ingrid Engdahl i en debattartikel i SvD den 18 september 2017.

Läs hela artikel på SvD.se

Läs Sevim Celeplis masterarbete:

Avstängda barn - En tolkande fenomenologisk studie om förskolechefers uppfattningar och erfarenheter om avstängning av barn i förskola