Fler utlysningar tillkommer senare i höst. Informationen på VRs hemsida uppdateras därför löpande. Dessutom är inte alla detaljer kring utlysningarna ännu klara. Fullständiga anvisningar i form av utlysningstexter publiceras när respektive utlysning öppnar.

För att se hela översikten gå in på Vetenskapsrådets hemsida:

Översikt - utlysningar 2018