En trave låsta böcker - Openacess

Ett nytt avtal med det vetenskapliga förlaget Elsevier har förhandlats fram. Avtalet innebär att du som forskare eller student vid Stockholms universitet återigen kan läsa drygt 2 000 vetenskapliga tidskrifter från Elsevier och, från och med 1 januari 2020, även publicera dig Open Access utan extra kostnad i förlagets tidskrifter.

Läs mer på universitetsbibliotekets webb