Nordisk_tidsskrift_for_ungdomsforskning.png

Det har precis etablerats en ny tidskrift för ungdomsforskning – Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning – som välkomnar artiklar på de skandinaviska språken. Tidskriften kommer att ha "open access". Bakom tidskriften står NOVA som är ett norskt forskningsinstitutet med fokus på bland annat unga och välfärd.
Mer info om tidskriften och författarinstruktioner hittar ni på www.idunn.no/ntu