Enligt statistik från Universitetskanslersämbetet hoppar drygt en fjärdedel av männen av från förskollärarutbildningen i ett tidigt skede.

– Vi famlar lite kring varför. Det finns mycket forskning kring hur kvinnor ska komma in i mansdominerade yrken, men inte alls lika mycket kring det motsatta, säger Christian Eidevald.

Osynliga strukturer

Samtidigt som männen är uppskattade i förskolan finns osynliga strukturer, glasdörrar, både in i utbildningen och in i yrket, menar han. Män som går in slår i dörrarna.

– En man som kommer in i förskolan och sätter igång att spela fotboll med barnen ses på ett annat sätt än en kvinna som gör det. En man får mycket mer förväntningar riktade mot sig och måste både bära upp den traditionellt manliga rollen och vara ett föredöme i jämställdhetsfrågor.

Eget kursmoment

Sedan tidigare vet vi att många män slutar i förskola efter pedofilskandaler. Därför, menar Christian Eidevald, är det viktigt att både män och kvinnor i utbildningen blir medvetna om den verklighet de kommer ut i. Före den första verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, ges en workshop om ”Män i förskolan” där studenterna diskuterar mäns och kvinnors förhållningssätt till barn, vad som händer när män ska ge omsorg och hur man kan förhålla sig till olikheter.

– Förr eller senare måste alla män ta frågan om sexuella övergrepp, därför tar vi upp detta med studenterna före första VFU:n. Vi vill förbereda både män och kvinnor på vad som kan komma. Inte så att vi vill skrämma bort männen, men de ska vara medvetna om den verklighet de kommer ut i, säger han och påpekar att strukturen på utbildningen också ses över.

– Precis som lärosäten arbetar med att få kvinnor till civilingenjörsutbildningarna för vi en aktiv diskussion inom förskollärarutbildningen. Den kanske är kvinnligt kodad på sätt som omedvetet gör den mer komplicerad för män.

Svåra frågeställningar i ny bok

I höst ger Christian Eidevald ut boken ”Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger?”. Det är den första boken som kopplar ihop bristen på män i förskolan med sexuella övergrepp, något som förut setts som två olika frågor.

– Det största hindret för fler män i förskolan är att reda ut hur de här frågorna hänger ihop, hävdar han.

 

Medförfattare till boken ”Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger?” är lektorerna Helena Bergström och Anna Westberg Broström.

UKÄ: Avhopp från lärarutbildningen

Tidningen Förskolan: Männen flyr utbildningen

Nyutexaminerade förskolläraren Tommy Håkansson: ”Inte så soft som många tror”

 

Text: Gunilla Nordin, Lärarutbildningsportalen

Läs hela intervjun med forskaren och förskollärarutbildaren Christian Eidevald via Lärarutbildningsportalen