Susanne Garvis_GU.jpg
Susanne Garvis. Fotograf: Johan Wingborg, Göteborgs universitet.

Dr Susanne Garvis är professor i barn- och ungdomsstudier vid Göteborgs universitet och sedan hösten 2018 även gästprofessor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Dr Garvis arbetade tidigare vid australiensiska universitet innan hon flyttade till Sverige. Hon är också en adjungerad akademiker vid Griffith University, Australien. Hennes publikationer inkluderar berättande metodik och forskning med barn, lärare och familjer. Hon har genomfört ett antal finansierade forskningsprojekt, statliga konsultföretag och arbetat för filantropiorganisationer. Hon är känd för sin expertis inom kvalitetsområdet och har lång erfarenhet av att arbeta med ECERS (Early Childhood Environmental Rating Scale), vilket är ett internationellt observationsmaterial från USA som används i över 30 olika länder. Vid Göteborgs universitet är Susanne Garvis involverad i tidig barndomsutbildning och vård.
Källa Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

 

Intervju med Susanne Garvis

Vad handlar din forskning om och vad fokuserar du på för närvarande?

Min forskning fokuserar på begrepp som kvalitet, politik och lärande i tidig barndomsutbildning. Jag har arbetat med ett antal projekt runt om i världen med lärare, familjer och barn. Nyligen publicerade jag en stor metaanalys med australiensiska kollegor som undersökte förhållandet mellan lärarkvalifikationer och kvalitet i tidiga barndomsmiljöer. Vi har tittat på ett antal studier genom åren för att bestämma vikten av att ha högkvalificerade yrkesverksamma som arbetar med små barn.

Vad är den mest fascinerande aspekten av din forskning?

Jag trivs med att arbeta med en rad olika icke-statliga organisationer, regeringar, yrkesorganisationer och viktiga intressenter när det gäller att genomföra en effektiv utbildningspolitik för barn i fritidshem. Att se forskning omvandlas till verklig politik visar på vikten av högkvalitativ forskning.

Vad är den mest utmanande delen av ditt arbete?

Återigen att se till att beslutsfattare och viktiga intressenter ser vikten av att finansiera och stödja högkvalitativ tidig utbildning för alla barn. Förskolor av hög kvalitet kräver betydande finansiering över en tidsperiod. Det är inte tillräckligt att barnen går i förskolan, förskolan behöver också vara av hög kvalitet.

Kan du dela en anekdot eller något som har förvånat dig i ditt senaste arbete?

I ett nyligen genomfört projekt har vi undersökt föräldraansvar i Sverige. De svenska föräldrarna som vi undersökte ville ha mer online-kommunikation med sitt barns förskola bortom dokumentationen.

Vad hoppas du erfara under din tid på Barn- och undomsvetenskapliga institutionen?

Under min tid på insitutionen hoppas jag kunna samarbeta med andra och skapa nya utrymmen för tidig barndomsutbildning. Jag ser också fram emot att kunna vara mentor åt och stödja andra samt att utveckla forskningsnätverk.

 

Läs mer om Susanne Garvis på Göteborgs universitets webb.